Zasady przyjęcia do Studium Duchowości

Jak się zapisać?

Zgłoszenia przyjmujemy od 28 września do 14 października 2021 w sekretariacie Instytutu, we wtorki i czwartki w godzinach 17:00-19:00.

Sekretariat Instytutu znajduje się w jednym z pomieszczeń przyklasztornych.


Jakie dokumenty są wymagane?

Pragnący uczestniczyć w zajęciach Instytutu winni złożyć do dnia 14 października:

  • podanie
  • życiorys
  • kopię świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów
  • dwie fotografie
  • w przypadku osób zakonnych zgodę odpowiednich przełożonych

Terminy i miejsce rozmów kwalifikacyjnych

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 28, 30 września oraz 5 i 7, 12, 14 października w godzinach 17:00-18:30 w Klasztorze Karmelitów Bosych przy ul. Solec 61 w Warszawie.


Jaki jest koszt zajęć?

Opłata za semestr:

  • 300 zł – regularny słuchacz
  • 250 zł – wolny słuchacz oraz słuchacz e-idc

Czesne płatne na początku semestru (do końca października oraz do końca lutego). Istnieje możliwość opłacenia całego roku z góry. Szczegóły w regulaminie.

Numer konta:

96 1600 1127 1848 8772 2000 0023
– z dopiskiem: CARMELITANUM


Jakie tytuły uzyskuje Słuchacz?

Słuchacz Instytutu po zakończeniu zajęć w cyklu trzyletnim oraz napisaniu i obronie pracy dyplomowej może uzyskać dyplom z duchowości, ale bez konkretnych przywilejów wobec kościelnych instytucji. Praca dyplomowa nie wiąże się z tytułem naukowym, jest to rodzaj swoistych rekolekcji na dany temat.


Kiedy i gdzie odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się w każdy wtorek począwszy od października do czerwca od godz. 17:20 do godz. 20:20 w dwóch blokach po 80 min z 20 min. przerwą,  w pomieszczeniach Klasztoru Karmelitów Bosych przy ul. Solec 61 w Warszawie.