Salon Świętych

Kiedy:

spotkania nieregularne

Gdzie:

Klasztor Karmelitów Bosych
ul. Solec 61


„Salon Świętych” to zwykły czas spotkania z niezwykłymi osobami. To miejsce, gdzie wsłuchujemy się w opowieść o tym, jak osoby święte przeżyły swoje życie. Z czym się zmagały, czego pragnęły, jak odkrywały swoje powołanie, jak przeżywały porażki i co im dawało szczęście. Poznajemy ich duchowość, proces budowania ich relacji z Mistrzem, czy w końcu drogę rozwoju modlitwy. Zatem „Salon świętych”, to szansa dla każdego z nas na spotkanie i poznanie kogoś wyjątkowego.

Jak to wygląda w praktyce? Nasz „Salon” mieści się przy ul. Solec 61, u Karmelitów Bosych. Właśnie tam raz w miesiącu aktor będzie czytał teksty danego świętego przewidzianego na konkretne spotkanie. Świat naszego bohatera będzie również budowany przez muzykę, graną zawsze na żywo.