Wykłady

Kiedy:

wtorek
godz. 17:10 -20:20

Gdzie:

Klasztor Karmelitów Bosych
ul. Solec 61

Aktualny plan wykładów


Krótka notka…

Wykłady w roku 2021/22
  • Środki społecznego przekazu: szansa i wyzwanie – ks. Dariusz Sonak
  • Wprowadzenie do duchowości katolickiej – mądrość mistyczna – o. Bertold Dąbkowski OCD
  • Wprowadzenie w lekturę “ Wiedzy Krzyża” św. Edyty Stein – prof. Anna Grzegorczyk
  • Życie, dzieła i nauka św. Teresy od Dzieciątka Jezus – o. Krzysztof Pawłowski OCD
  • Kapłaństwo we współczesnych czasach – ks. Dariusz Sonak
  • Zarys życia i duchowość br. Wawrzyńca od Zmartwychwstania Pańskiego – o. Leszek Jasiński OCD
  • Kierownictwo duchowe – o. Placyd Ogórek OCD 
  • Aspekt oblubieńczy życia duchowego w oparciu o “Pieśń nad pieśniami” – o. Robert Marciniak OCD 
  • Historia duchowości od czasów nowożytnych do czasów współczesnych – Rafał Tichy