O Instytucie

Cel

Instytut Duchowości Carmelitanum Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych, działający przy Klasztorze Trójcy Świętej w Warszawie na Solcu, stawia sobie za cel ukazanie perspektywy dojścia, we wspólnocie Kościoła pielgrzymującego, do zjednoczenia z Jezusem, a przez Niego do spotkania się ze sobą jako osobą i z zamieszkałą w nas Trójcą Świętą.

Proponujemy:
 • trzyletnie systematyczne studia z zakresu teologii duchowości, historii duchowości, duszpasterstwa duchowości i duchowości karmelitańskiej
 • sympozja otwierające na Tajemnicę życia chrześcijańskiego
 • cotygodniowy udział we Mszy świętej,
 • comiesięczne godziny skupienia
 • rekolekcje karmelitańskie
 • pielgrzymki do miejsc związanych ze Świętymi Karmelu
 • możliwość korzystania z różnych propozycji kulturalnych w ramach Salonu Świętych
 • aktywne uczestnictwo w życiu wspólnoty słuchaczy Instytutu Duchowości Carmelitanum
Zapraszamy
 • studentów teologii chcących pogłębić swoją duchowość
 • formatorów zakonnych oraz formatorki instytutów zakonnych żeńskich
 • kapłanów pragnących pogłębić swoją formację, by lepiej towarzyszyć wiernym
 • świeckich zaangażowanych w pracę katechetyczną, duszpasterską, charytatywną i działających w różnego rodzaju wspólnotach, ruchach i grupach parafialnych
 • wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją duchowość i na nowo odkryć piękno życia w zjednoczeniu z Jezusem
Warianty uczestnictwa

W zajęciach można uczestniczyć jako:

 • regularny słuchacz IDC – uczestniczy w zajęciach, przystępuje do egzaminów i pisze pracę dyplomową
 • wolny słuchacz IDC – uczestniczy  jedynie w zajęciach, bez obowiązku zdawania egzaminów.
 • słuchacz e-IDC – korzysta z materiałów udostępnionych na platformie e-IDC w przez Internet, w czasie przez siebie wybranym.
Dyplom ukończenia

Słuchacz Instytutu po zakończeniu zajęć w cyklu trzyletnim, napisaniu pracy dyplomowej i jej obronie może uzyskać dyplom z poznania dróg duchowości katolickiej.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzą Karmelici Bosi specjalizujący się w duchowości przy współpracy z Wykładowcami z różnych ośrodków uniwersyteckich.

Miejsce wykładów

Spotykamy się w pomieszczeniach Klasztoru Karmelitów Bosych.

Skip to content