Wykładowcy

o. Wojciech Ciak OCD
Warszawa

Dyrektor Instytutu

 • Życie, dzieła i nauczanie św. Teresy od Jezusa
 • Pedagogia modlitwy

o. Bertold Dąbkowski
Sopot

 • Wstęp do duchowości katolickiej – mądrość filozoficzna
 • Wprowadzenie do duchowości katolickiej - mądrość mistyczna

o. Robert Marciniak OCD
Warszawa

 • Wstęp ogólny do lektury Pisma Świętego
 • Aspekt oblubieńczy życia duchowego w oparciu o “Pieśń nad pieśniami”

o. Jakub Kamiński OCD
Warszawa

 • Duchowość maryjna w Karmelu

o. Józef Tracz OCD
Poznań

o. Krzysztof Piskorz OCD
Warszawa

Rafał Tichy
Warszawa

filozof, teolog, publicysta

 • Historia duchowości – męczennicy, okres rozwoju monastycyzmu, duchowość wczesnego średniowiecza
 • Historia duchowości od czasów nowożytnych do czasów współczesnych

ks. prof. dr hab. Marek Tatar
Warszawa

 • Sumienie chrześcijańskie według św. Johna Henry Newmana

Barbara Tichy
Warszawa

historyk sztuki

 • Sztuka i sacrum: św. Teresa od Jezusa i El Greco

ks. dr Dariusz Sonak
Olsztyn

 • Środki społecznego przekazu: szansa i wyzwanie
 • Kapłaństwo we współczesnych czasach

prof. Anna Grzegorczyk
Poznań

 • Wprowadzenie w lekturę “ Wiedzy Krzyża” św. Edyty Stein
 • Życie, dzieła i nauczanie św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyta Stein)

o. Krzysztof Pawłowski OCD
Poznań

 • Życie, dzieła i nauka św. Teresy od Dzieciątka Jezus

o. Leszek Jasiński OCD
Warszawa

 • Zarys życia i duchowość br. Wawrzyńca od Zmartwychwstania Pańskiego

o. Placyd Ogórek OCD
Poznań

 • Kierownictwo duchowe

Grzegorz Górny
Warszawa

 • Współczesne zagrożenia duchowe

prof. Anna Kuśmirek
UKSW Warszawa

 • Wybrane zagadnienia z judaizmu

Bogna Kosmalska
Warszawa

 • Duchowość w rozumieniu pozakatolickim - prawosławie

Skip to content